De bewoner centraal bij renovatie en transformatie

Op 24 januari 2023 waren meer dan honderd professionals samen op het seminar 'De bewoner centraal'. Centraal stond de vraag: Hoe gezond en energiezuinig zijn verduurzaamde woningen in de praktijk? Lees hier het complete verslag van de dag.

En nu verder!
Hier stopt het natuurlijk niet. De komende tijd organiseren we meerdere verdiepingssessies met multidisciplinaire teams. Tijdens deze sessies gaan we dieper in op thema’s zoals:

  • Nieuwe modellen voor bewonersgedrag en binnenmilieukwaliteit
  • Sturen op bewonerstevredenheid in de praktijk
  • Total Cost of Ownership & Usership
  • Overlast voor de bewoner en omgeving tijdens de verbeteringreep
  • De (CO2-)impact van materialen en energie tijdens de gehele exploitatieperiode

Op basis hiervan definiëren we samen (nieuwe) prestatie-indicatoren en concrete handvatten die ook in een digitaal parametrisch beslismodel kunnen worden gebruikt. Het doel: een efficiënter verduurzamingsproces en werkelijk tevreden bewoners in duurzame, gezonde en toekomstbestendige woningen! 

Wilt u op de hoogte blijven van deze vervolgstappen? Of wilt u meedoen aan de verdiepingssessies? Geef het via het formulier hiernaast aan ons door.

Alleen samen kunnen we zorgen voor écht gezonde en duurzame woningen.

Met vriendelijke groeten,
Saint-Gobain Projects

Ja, hou mij op de hoogte